PGGM en MN gaan een aantal geselecteerde externe managers gezamenlijk monitoren

28 juli 2022

PGGM en MN gaan samenwerken in Operational Due Diligence (ODD)-onderzoek. Hierbij beoordelen gespecialiseerde teams de operationele kwaliteit van externe managers. PGGM en MN gaan een aantal geselecteerde externe managers gezamenlijk monitoren, wat leidt tot efficiëntievoordelen, zowel bij PGGM en MN als bij de externe managers.

Zowel PGGM (ten behoeve van onder meer Pensioenfonds Zorg en Welzijn) als MN (voor onder meer pensioenfondsen PMT en PME) hebben teams voor Operational Due Diligence, die betrokken zijn bij onderzoek naar zowel nieuwe als bestaande investeringen van klanten. De samenwerking richt zich op het monitoren van bestaande externe managers.

Tijdens dit monitoringproces wordt opnieuw getoetst of de externe manager het investeringsproces beheersbaar uitvoert. PGGM en MN hebben vastgesteld dat de risk frameworks waarop externe managers worden getoetst in de pensioensector bijna volledig vergelijkbaar zijn. Het monitoringproces kan daarom efficiënter worden ingericht, als een externe manager het toetsingsproces voor twee partijen tegelijk kan uitvoeren. De strategische analyse en besluitvorming over de externe manager zullen PGGM en MN onafhankelijk blijven uitvoeren. De frequentie van ODD-monitoring is afhankelijk van het risicobeeld dat is opgesteld over de belegging.

Arjen Pasma, chief fiduciary investments bij PGGM

“We hebben elkaar in deze samenwerking gevonden omdat we voor een deel in dezelfde beleggingen zitten en dus voor dezelfde ODD-opgaven staan. Logisch om dan te kijken hoe we de krachten kunnen bundelen bij het beoordelen van de marktpartijen die we beide in portefeuille hebben, zoals via private equity en privaat vastgoed.”

Gerco Goote, directeur fiduciair management bij MN

“Uiteindelijk voeren we heel vergelijkbare onderzoeken uit. We hebben inmiddels een gezamenlijk normenkader dat leidt tot onderling eenduidig begrip en uitwisselbaarheid van de onderzoeksresultaten.”

Source: PGGM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer