Intentieovereenkomst fiduciaire dienstverlening tussen KCM en UWV

Paul Gerla

18 april 2017

Stichting Pensioenfonds UWV is voornemens om haar fiduciaire dienstverlening per 1 oktober 2017 aan Kempen Capital Management N.V. (KCM) uit te besteden. Het fonds heeft daartoe een conceptovereenkomst getekend: “Stichting Pensioenfonds UWV heeft een conceptovereenkomst getekend om met ingang van 1 oktober 2017 Kempen Capital Management N.V. aan te stellen als fiduciair manager.”

Het pensioenfonds was al langer op zoek naar een nieuwe fiduciair manager, en startte daarom in 2016 al een tender voor het aanstellen van een partij die het beste overeenkomt met de kwalitatieve en kwantitatieve kerncriteria van het pensioenfonds. In het uitgebreide selectietraject, waar uiteindelijk voor KCM is gekozen, zijn meerdere thema’s onderzocht: “Een aantal belangrijke thema’s zijn ontzorging, het strategisch beleggingsadvies en tegenwicht bieden aan onderliggende managers, zowel voor de liquide als de illiquide categorieën. Daarnaast spelen innovatie en meedenken bij veranderingen in de pensioensector een belangrijke rol.”

Wilse Graveland, verantwoordelijk voor pensioenoplossingen Nederland bij KCM: “Wij hebben met Pensioenfonds UWV een intensief selectietraject doorlopen. Naast de inhoudelijke elementen, speelde de persoonlijke klik en gezamenlijke interactie een belangrijke rol. Tijdig en adequaat reageren op veranderende omstandigheden, kan alleen door trends in de markt te signaleren en proactief te zijn. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze klanten.”

Paul Gerla, bestuursvoorzitter bij KCM: “Focus op de lange termijn is een speerpunt van Kempen, ook bij fiduciair management. Wij zijn buitengewoon enthousiast om voor en mét Pensioenfonds UWV te gaan werken. We zien het echt als een partnership, dat in de huidige dynamische pensioenomgeving, toekomstbestendig is. Daarnaast is het onze ambitie om de positie van Kempen in de pensioenmarkt te versterken en verder uit te bouwen.”

UWV is een OPF met eind Q4 2016 een belegd vermogen van € 7099M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 19791 actieve bijdragers en 13253 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €161 per deelnemer en de totale beleggingskosten 55bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2016 een rendement van -2%. Eind Q4 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 96% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. Op dit moment is de fiduciair manager van het fonds Allianz en wordt de pensioenadministratie uitgevoerd door TKP.

Bron: http://www.kempen.nl/over_kempen.aspx?id=39144

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer