Meerwaarde flexibilisering van AOW nader onderzocht

flexibilisering van AOW

18 juli 2017

Op 14 juli 2017 heeft Staatssecretaris Klijnsma het eindrapport van een onderzoek over de flexibilisering van AOW-leeftijd aan de kamer gestuurd. In het rapport is onderzocht of er behoefte is aan een flexibilisering van deze zogenaamde ‘eerste pijler’. Aangezien bij de tweede pijler eerdere uittreding mogelijk is, is het een actueel vraagstuk of de overheid dit ook mogelijk kan maken voor de eerste pijler.

In het rapport is eerst onderzocht welke mogelijkheden mensen nu hebben om voor of na de AOW-leeftijd met pensioen te gaan en in hoeverre ze daar gebruik van maken. Volgens het rapport treedt een kwart tot de helft van deelnemers eerder uit, vooral degenen met een hoger inkomen. Van de mogelijkheid tot deeltijdpensioen wordt echter weinig gebruik gemaakt. Dit geldt ook voor de optie om later met pensioen te gaan.

Vervolgens is berekend of een flexibilisering van AOW-leeftijd de mogelijkheid geeft eerder met pensioen te gaan dan nu mogelijk is. Volgens het rapport kunnen werknemers met een volledige AOW-opbouw, die nu niet eerder met pensioen kunnen (5,3 procent van werkenden), bij flexibilisering gemiddeld vier maanden eerder met pensioen zonder onder de sociale norm te komen. Werkenden die nu al voor de AOW-leeftijd pensioen kunnen nemen, zouden dan nog eens drie tot vier maanden eerder met pensioen. Echter, 88% van werkenden met onvolledige AOW-opbouw kunnen na flexibilisering nog steeds niet eerder uittreden.

Ten slotte is per enquête nagegaan of werkenden daadwerkelijk hun AOW later of eerder zouden opnemen bij invoering van een flexibilisering. De enquête wees uit dat mensen een sterke voorkeur hebben voor vervroegd pensioen, vooral in deeltijd. Flexibilisering van de AOW-leeftijd heeft hier geen invloed op, aangezien de meeste mensen voor AOW-leeftijd al met pensioen kunnen of een uitgavenpatroon hebben die niet gedekt wordt door het sociaal minimum. In deze zin levert flexibilisering geen baten op. Het rapport concludeert dat, wanneer flexibilisering zou intreden, dit voor alle betrokken partijen extra kosten zou opleveren.

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2017/openbaar/juli/rapport-over-meerwaarde-flexibele-aow-gepubliceerd

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer