FNV : FNV luidt noodklok over pensioenen AkzoNobel

BrightPensioen

19 februari 2018

FNV publiceert op haar website:

“Vakbond FNV Procesindustrie maakt zich grote zorgen over de financiële situatie bij het Pensioenfonds van AkzoNobel. Uit recente informatie blijkt dat het eigen vermogen van het fonds de afgelopen jaren tot slechts een tiende van het oorspronkelijk vermogen is geslonken. De FNV heeft in een gesprek aangedrongen op bijstorting in het fonds, maar AkzoNobel heeft nog geen harde toezeggingen gedaan. Het vermogen in het pensioenfonds is inmiddels te klein geworden om het rendement te realiseren dat nodig is om de indexatieambitie waar te maken. Daardoor lopen actieve deelnemers het risico tot 50% van hun pensioen mis te lopen, maar ook gepensioneerden lopen grote risico’s. Erik de Vries, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Het gat van 400 miljoen moet worden gedicht door een bijstorting van AkzoNobel. Vorig jaar schaarden alle medewerkers zich als een blok tegen de vijandige overname van PPG. De aandeelhouders is inmiddels van alles toegezegd. Nu is het tijd om ook de medewerkers tegemoet te komen dit probleem op te lossen.’”

Fondsprofiel APF:

APF is een OPF met eind Q3 2017 een belegd vermogen van € 5351 Mil waarvan 0% herverzekerd en 2% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 5693 actieve bijdragers en 17757 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €144 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2017 een rendement van 2%.Eind Q3 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 106% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer