Frank Kusse wordt benoemd als nieuwe interim CEO ACTIAM

30 maart 2020

ACTIAM publiceert op haar website:

“ACTIAM maakt vandaag bekend dat Wim Borgdorff om persoonlijke redenen terugtreedt. Frank Kusse wordt benoemd als de nieuwe interim Chief Executive Officer (CEO), met ingang van 7 april. De benoeming is onder voorbehoud van toetsing door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

“We betreuren het vertrek van Wim en willen onze waardering uitspreken voor zijn inzet en het werk dat hij geleverd heeft. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst,” zegt Charlene Wu, Chief Transformation Officer bij VIVAT. “Tegelijkertijd willen we Frank Kusse welkom heten. Hij zal tijdelijk de rol van CEO voor ACTIAM vervullen. Kusse’s uitgebreide internationale ervaring en zijn specifieke kennis van het vermogensbeheer-domein zullen van grote waarde zijn voor ACTIAM. Samen met de rest van het ACTIAM-bestuur en de Raad van Bestuur van VIVAT zal hij de strategie van ACTIAM verder uitbouwen en haar leidende positie op het gebied van duurzaam en verantwoord vermogensbeheer waarborgen. Frank Kusse: “Ik kijk uit om aan de slag gaan bij ACTIAM en mijn ervaring in te zetten voor ACTIAM en haar klanten. Naar de toekomst toe zullen we ervoor zorgen dat de gebieden waarin ACTIAM vooroploopt verder worden uitgebouwd voor toekomstige groei.”

Wilma Schouten, Chief Risk Officer, heeft besloten haar carrière buiten ACTIAM voort te zetten met ingang van 1 mei 2020. Wilma zal zorgdragen voor een zorgvuldige overdracht van haar verantwoordelijkheden. De komende periode zal ACTIAM op zoek gaan naar een opvolger. Wu: “Wij zijn dankbaar voor haar bijdrage aan onze organisatie en zullen haar kennis en drive missen. We wensen Wilma veel succes in de toekomst.””

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer