Fusie BPFv Notariaat en BRF Notarieel nu volledig mogelijk

9 oktober 2016

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel van minister Van der Steur goed gekeurd, zo schrijft de pensioenfederatie op haar website. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet op het Notarisambt, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Hierdoor wordt een fusie van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor Medewerkers in het Notariaat (SBMN) en Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) mogelijk.

Op 8 september 2016 stemde de Tweede Kamer al in met het voorstel. Nu kunnen het ministerie van Veiligheid en Justitie en toezichthouder DNB hun formele goedkeuring geven aan de fusie. Met de goedkeuring van de Eerste Kamer, lijkt het voornemen om te fuseren per 1 januari 2017 te gaan lukken. De fusie moet zorgen voor besparing op de uitvoeringskosten en dus een beter pensioen voor de deelnemers.

Notariaat is een BPFv met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 1170M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 6817 actieve bijdragers en 2844 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €290 per deelnemer en de totale beleggingskosten 26bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 4%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Notarieel is een BRF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 1604M waarvan 2% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 3071 actieve bijdragers en 1907 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €693 per deelnemer en de totale beleggingskosten De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 4%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 111% bedroeg. De pensioenadministratie is uitbesteed aan TKP en het fonds is zelf verantwoordelijk voor het fiduciair management.

Bron:
http://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/Pages/Fusie_notarieel_pensioenfondsen_mogelijk_gemaakt_1247.aspx

Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer