Pensioenfonds Allianz Nederland en Pensioenfonds Buizerdlaan fuseren

8 augustus 2018

Allianz Nederland publiceert in haar jaarverslag:

“Een fusie van SPAN en SPB kwam bij de toekomstanalyse als meest gunstige optie naar voren. Het bestuur heeft het voornemen om de twee pensioenfondsen per 1 juni 2018 te fuseren. De fondsen fuseren vooral vanwege efficiencyvoordelen die er te behalen zijn op het gebied van beleggingen en administratie. Er is sprake van een juridische fusie waarbij alle rechten en plichten een op een overgaan.”

Fondsprofiel Allianz Nederland:

Allianz Nederland is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 462 Mil waarvan 1% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1064 actieve bijdragers en 521 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €576 per deelnemer en de totale beleggingskosten 17bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van 1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 111% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Allianz en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Allianz.

Fondsprofiel Buizerdlaan:

Buizerdlaan is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 202 Mil waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 188 actieve bijdragers en 236 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €1509 per deelnemer en de totale beleggingskosten 18bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van 1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Allianz en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Allianz.

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer