Grolsch Pensioenfonds en sociale partners Grolsch kiezen voor Centraal Beheer APF

16 februari 2024

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij (Grolsch Pensioenfonds) en werkgever Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. (Grolsch) hebben een intentieovereenkomst getekend om de bestaande pensioenregeling onder te brengen in een eigen kring bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (Centraal Beheer APF). Het gaat om de opgebouwde aanspraken van bijna 2.000 deelnemers, een belegd vermogen van ongeveer € 350 miljoen en de toekomstige pensioenopbouw op basis van een (CDC) middelloonregeling met een jaarlijks premievolume van € 7 miljoen.

Na zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden, kwaliteit van dienstverlening en kosten tussen diverse Algemeen Pensioenfondsen (APF-en) hebben Grolsch Pensioenfonds, de werkgever en de ondernemingsraad van Grolsch samen gekozen voor het aanbod van Centraal Beheer APF.

Partijen hebben het voornemen uitgesproken om de collectieve waardeoverdracht per 1 oktober 2024 te realiseren. Na de collectieve waardeoverdracht treedt Grolsch Pensioenfonds in liquidatie. Vanuit de eigen kring maken de belanghebbenden vervolgens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel.

Els Janssen, onafhankelijk voorzitter Grolsch pensioenfonds: “Zoals ieder kleiner pensioenfonds denken wij al langer na over onze toekomst. De kracht van het Grolsch Pensioenfonds is dat het voor en door de werknemers van Grolsch wordt bestuurd; maar dat maakt het ook kwetsbaar. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat de complexiteit toeneemt en dat maakt het moeilijker om bestuurders uit eigen kring te vinden die zowel de deskundigheid als de tijd hebben om het fonds te kunnen besturen. Daarnaast hebben we niet de schaalgrootte om op de langere termijn een kostenefficiënte uitvoering te realiseren. Vooruitkijkend naar de Wet toekomst pensioenen hebben we daarom gekeken naar toekomstbestendige alternatieven. Het aanbod van Centraal Beheer APF sluit goed aan bij onze behoeften. Het is een solide organisatie die door schaalvoordelen onze pensioenregeling tegen lagere kosten kan uitvoeren. Daarnaast spreekt de persoonlijke aanpak ons erg aan en voelen wij ons zeer welkom.”

Thomas Rieken, HR-directeur Grolsch en vicevoorzitter van Grolsch Pensioenfonds: “Grolsch heeft met Centraal Beheer APF gekozen voor een solide en klantgerichte organisatie. Zij kunnen onze huidige pensioenregeling nagenoeg ongewijzigd voortzetten en hebben ook richting het toekomstige pensioenstelsel ideeën die goed aansluiten op die van ons. Voor de medewerkers van Grolsch verandert er niet veel, het is vooral de uitvoeringsvorm die verandert. Voor ons was het ook belangrijk om nu en in de toekomst inspraak te behouden op belangrijke onderwerpen, zoals het beleggingsbeleid en het premiebeleid. Centraal Beheer APF maakt dit mogelijk.”

Janwillem Bouma, voorzitter Centraal Beheer APF: “We zijn Grolsch Pensioenfonds, de werkgever Grolsch en haar ondernemingsraad bijzonder dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij gaan graag aan de slag om de komende veranderingen samen te realiseren. Daarbij stellen wij onze kennis en ervaring met de uitvoering van moderne CDC- en premieregelingen graag ten dienste van de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden van Grolsch Pensioenfonds.”

De overgang naar Centraal Beheer APF is onder voorbehoud van de beoordeling door De
Nederlandsche Bank.

Grolsche bierbrouwerij

Grolsche bierbrouwerij is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 326 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 558 actieve bijdragers en 673 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -4%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Centraal Beheer APF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer