Grolsche Bierbrouwerij: Wij dragen uw pensioen over aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds

16 februari 2024

Grolsche Bierbrouwerij publiceert op zijn website:

Wij informeerden u al eerder via onze nieuwsbrieven en deelnemersbijeenkomsten over het onderzoek naar de toekomst van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. Wij willen de pensioenregeling graag aan een toekomstbestendige partij overdragen. Die partij hebben wij nu gevonden, samen met de sociale partners (werkgever en Ondernemingsraad), na een zorgvuldige selectie.

Grolsch Pensioenfonds en werkgever Grolsch hebben een intentieovereenkomst getekend om de bestaande pensioenregeling onder te brengen bij Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (hierna Centraal Beheer APF). Uw pensioenregeling gaat vanaf 1 oktober 2024 over naar Centraal Beheer APF. Dit geldt voor zowel de opgebouwde en ingegane pensioenen als de toekomstige pensioenopbouw. De overgang is onder voorbehoud van goedkeuring van onze toezichthouder De Nederlandsche Bank.

De komende maanden staan in het teken van de voorbereiding van de administratie door Centraal Beheer APF, de collectieve waardeoverdracht van de pensioenen en de afwikkeling van de pensioenuitvoering door AZL, onze huidige administrateur.

Waarom dragen we de pensioenen over?

Wij willen de pensioenen graag veiligstellen, voor nu en in de toekomst. Met de overdracht naar Centraal Beheer APF sluiten wij aan bij een groter pensioenfonds. Zo kunnen wij de toenemende eisen die aan besturen worden gesteld beter opvangen. Bovendien houden wij met een overdracht de kosten zo laag mogelijk. Centraal Beheer APF kan de kosten over meer deelnemers verdelen. Er blijft dan meer geld over voor uw pensioen.

Gaan alle pensioenen naar Centraal Beheer APF?

Nee. Voor de ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen zoekt het pensioenfonds een oplossing bij een verzekeraar. Die oplossing is gelijkwaardig aan de arbeidsongeschiktheidspensioenen van nu. Dit wordt geregeld vóórdat de pensioenen worden overgedragen aan Centraal Beheer APF.

Voor de dekking van het arbeidsongeschiktheidspensioen kiest de werkgever voor een oplossing bij een verzekeraar.

Wordt er van u nog iets verwacht?

Nee, wij informeren u de komende maanden regelmatig over de overdracht van de pensioenen naar Centraal Beheer APF. Hou het nieuws op deze website in de gaten voor de meest actuele informatie omtrent al uw pensioenzaken.

Grolsche bierbrouwerij

Grolsche bierbrouwerij is een OPF met eind Q3 2023 een belegd vermogen van € 326 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 558 actieve bijdragers en 673 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2023 een rendement van -4%.

Eind Q3 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 117.7% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: Grolsche Bierbrouwerij
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer