ABP focust op impactbeleggen in Nederland en gaat minder beleggen in opkomende markten

1 mei 2024

ABP heeft onlangs in het document Jaarverslag 2023 (2023-12) aangegeven meer te gaan beleggen in Nederland en minder te gaan beleggen in opkomende markten. In 2023 heeft ABP het strategisch investeringsplan, kortweg StIP, vastgesteld voor de jaren 2024-2026. Het fonds schrijft: ‘Met het nieuwe StIP gaan we onder andere meer beleggen in Nederland. Hierbij valt te denken aan infrastructuur en Nederlandse hypotheken. Dit zijn langjarige investeringen waarmee we het verschil kunnen maken in het leven van onze deelnemers. Om hiervoor ruimte te maken in de beleggingsportefeuille bouwen we andere categorieën af. Zo gaan we bijvoorbeeld minder beleggen in opkomende markten.’

Verder heeft heft fonds gekeken hoe ze het beleggingsproces verder kunnen verbeteren en stroomlijnen, hierbij is het mandateringsproces aangescherpt. Ze schrijven daarover: ‘We geven beleggen in Nederland en impactbeleggen meer vorm via de mandaten; deze krijgen daarmee een volwaardige plek in het reguliere beleggingsproces. Ook nemen we kosten mee in de mandatering: we sturen op marktconforme of lagere transparante fees.’

Het fonds gaat zich focussen op impactbeleggen en schrijft: ‘In 2023 hebben we samen met APG het programma Beleggen in Nederland nieuw leven ingeblazen, door ons te focussen op impactbeleggingen in Nederland. We zien vooral mogelijkheden om betaalbare huizen te bouwen en bij te dragen aan een goede en duurzame energievoorziening in Nederland. Met dit programma gaat het aandeel van impactbeleggingen in Nederland naar € 10 miljard in 2030.’

ABP

ABP is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 500.385 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.232.782 actieve bijdragers en 997.317 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 126.3% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is APG en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door APG.

Source: ABP
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer