HAL naar verwachting in 2028 verder als gesloten pensioenfonds

Pensioenfonds HAL heeft in het onlangs gepubliceerde Jaarverslag 2023-12 aangegeven niet in te varen. Het fonds meldt daarover: ‘Het Bestuur en de directie van het Fonds (de Directie) hebben zich goed laten voorlichten over de mogelijkheden hoe het Fonds de uitvoering van de pensioenovereenkomst voor de Werkgever zo goed mogelijk kan voortzetten. De Werkgever heeft aangegeven de huidige regeling in ieder geval tot 1 januari 2028 bij het Fonds te willen handhaven. Vanaf deze datum zal de Werkgever de pensioenregeling bij een andere uitvoerder onderbrengen en de Werkgever zal geen verzoek aan het Fonds doen om de bestaande rechten in te varen. Dit betekent dat het Fonds naar verwachting als een gesloten fonds verder zal gaan vanaf deze datum. Het Bestuur zal zich de komende periode goed laten informeren en in gesprek gaan met de Werkgever over de gevolgen van deze beslissing op de huidige pensioenregeling en de uitvoering daarvan.’

HAL

HAL is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 138 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 53 actieve bijdragers en 1.225 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 7%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 213.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 138.6% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top