HAL Pensioenfonds ziet gevaar in maatregelen wetgever en toezichthouder

HAL

6 juli 2017

De visitatiecommissie van Stichting Pensioenfonds HAL, ondernemingspensioenfonds met een belegd vermogen van €137M, constateert in het jaarverslag van 2016 dat het fonds gevaar dreigt te lopen door generieke maatregelen van wetgever of toezichthouder, die gericht zijn op een verdere verkleining van het aantal kleine pensioenfondsen. De commissie constateert dat deze maatregelen en verder aangekondigde stelselherzieningen gericht zijn op problemen die het fonds niet kent: “Wat een oplossing voor de bulk van de pensioenfondsen is, kan zomaar een – al dan niet onoverkomelijk – probleem voor dit fonds worden”. De daarmee gepaarde financiële en bestuurlijke lasten roepen, volgens de commissie, de vraag op of het pensioenfonds niet alternatieven moet overwegen.

Het bestuur van HAL onderschrijft de observaties van de commissie. Zij zien daarnaast ook risico’s in de neiging van de DNB om kleine pensioenfondsen categorisch als toekomstvast te kwalificeren: het bestuur voorziet de mogelijkheid dat toekomstige maatregelen gericht zouden kunnen zijn om kleinere pensioenfondsen te bewegen tot liquidatie. Het bestuur geeft aan toekomstige ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en verder onderzoek te zullen verrichten naar potentiele mogelijkheden om het fonds zelfstandig voort te laten bestaan.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

HAL is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 137M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een oud deelnemersbestand met in 2015 40 actieve bijdragers en 1589 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €145 per deelnemer en de totale beleggingskosten 71bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 4%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 176% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 132% bedroeg. Het fonds is zelf verantwoordelijk voor zowel het fiduciair management als de pensioenadministratie.

Bron: Jaarverslag 2016 HAL, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer