Han Busker treedt toe tot RvC PGGM NV

2 oktober 2023

Han Busker (63) treedt per 1 oktober 2023 toe tot de Raad van Commissarissen van de PGGM NV. Hij neemt de zetel in van Eric de Macker die aan het eind is gekomen van zijn tweede en laatste termijn als lid van de RvC. Busker zal onder meer zitting nemen in de M&O-commissie van de RvC.

RvC-voorzitter Marjanne Sint noemt Han Busker een waardevolle toevoeging voor de Raad met zijn brede ervaring als bestuurder, kennis en achtergrond in de pensioensector – in het bijzonder bij totstandkoming van nieuwe pensioenakkoord – en zijn verbindende kracht.

Han Busker heeft in de loop der jaren diverse bestuursfuncties vervuld, waaronder het voorzitterschap van de Nederlandse Politiebond en lidmaatschap van het dagelijks bestuur van de FNV. Van 2017 tot maart 2021 was hij voorzitter van de FNV en vanuit die rol was hij onder meer nauw betrokken bij de onderhandelingen tussen kabinet, vakbonden en werkgevers die hebben geleid tot een akkoord voor de hervorming van het pensioenstelsel. Na zijn FNV-voorzitterschap werd hij strategisch adviseur bij het CAOP, het kenniscentrum voor arbeidsmarktvraagstukken; een functie die hij nog steeds bekleedt.

Han Busker geeft aan: ,,We gaan met PGGM een belangrijke periode tegemoet, waarbij het zorgen voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen centraal blijft staan. De afgelopen tijd heb ik kennis mogen maken met de organisatie en veel mensen gesproken, dat geeft mij het vertrouwen dat PGGM klaar is voor de toekomst.”

Source: PGGM
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer