Heineken Pensioenfonds: Bestuursleden

23 december 2021

Michiel Kamermans is per 1 november 2021 herbenoemd als bestuurslid en tevens sleutelfunctiehouder risicobeheer namens de pensioengerechtigden.

Rob van den Berg treedt per 1 januari 2022 af. Het HPF dankt Rob van den Berg voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Heineken

Heineken is een OPF met eind Q3 2021 een belegd vermogen van € 4.351 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.779 actieve bijdragers en 5.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2021 een rendement van 2%.

Eind Q3 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 105.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Heineken Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer