Heineken Pensioenfonds: Wijzigingen bestuur en verantwoordingsorgaan

30 maart 2022

Heineken Pensioenfonds publiceert op haar website:
Roelf Duursema is per 1 januari 2022 benoemd als bestuurslid en tevens sleutelfunctiehouder interne audit namens de pensioengerechtigden. Hij vervangt de vertrekkende Rob van den Berg (zie nieuwsbericht hierover).

Jan Borgers is per 1 januari 2022 in het verantwoordingsorgaan afgetreden. Het HPF dankt hem voor zijn inzet de afgelopen jaren.

Heineken

Heineken is een OPF met eind Q4 2021 een belegd vermogen van € 4.543 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 3.779 actieve bijdragers en 5.831 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2021 een rendement van 4%.

Eind Q4 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 110.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Heineken Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer