Pensioenfonds British American Tobacco onderzoekt overgang naar verzekeraar

Het bestuur van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco heeft in het onlangs gepubliceerde document Jaarverslag 2023-12 aangegeven dat zij hebben stilgestaan bij meerdere scenario’s voor de toekomst van het Fonds, waaronder het onderbrengen bij een andere uitvoerder.

Het fonds schrijft hierover het volgende: “Het uiteindelijk onderbrengen bij een verzekeraar is daarbij als meest optimale optie naar voren gekomen. Het in 2022 door het Fonds gestarte onderzoek naar mogelijke verzekering van de pensioenrechten en aanspraken, inclusief toekomstige toeslagverlening, is in 2023 verder gecontinueerd.”

British American Tobacco

British American Tobacco is een OPF met eind Q1 2024 een belegd vermogen van € 649 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 38 actieve bijdragers en 1.255 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2024 een rendement van 2%.

Eind Q1 2024 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 134.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 102.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

Source

Receive our alerts newsletter

Related Alerts

Grow your Institutional Business

Don’t hesitate to contact us if you have any questions.

Herengracht 162
1016 BP Amsterdam
The Netherlands

Email: info@exelerating.com
KvK: 65727746
Btw: NL856234011B01

Privacy Statement

Exelerating

Top