Hypotheekbeleggingen verzekeraars en pensioenfondsen verdubbeld

30 november 2016

Uit het rapport ‘Kredietmarkten in beweging’ dat gisteren werd gepubliceerd op de website van DNB, blijkt dat beleggingen van verzekeraars en pensioenfondsen in Nederlandse woninghypotheken sinds begin 2010 zijn verdubbeld. In het rapport wordt geconcludeerd dat deze verschuiving van de markt bijdraagt aan een evenwichtigere financiering van langlopende kredieten met premiegelden voor de lange termijn. Daarnaast verbetert hierdoor de diversiteit en concurrentie van het kredietaanbod. Aan de andere kant zijn er ook nadelen aan verbonden.

Begin 2010 werd slechts 10% van de nieuwe hypotheken gefinancierd door verzekeraars en pensioenfondsen. Tegenwoordig is dat volgens het rapport in totaal 20%. Voordeel van deze toename, is dat risico’s in het financiële systeem afnemen. Het rapport stelt dat dit komt doordat premiegelden door deze partijen voor de lange-termijnverplichtingen worden belegd en ze minder afhankelijk zijn van direct opvraagbare gelden dan banken. Daarnaast kunnen beleggingen door verzekeraars en pensioenfondsen het procyclische karakter van kredietverlening verminderen, gezien hun financieringsmogelijkheden beperkt zijn door de omvang van de belegde middelen. Tot slot kan de grotere rol van niet-bancaire spelers leiden tot diversificatie en concurrentie, wat leidt tot grotere efficiëntie en lagere kostenniveaus.

In het artikel wordt ook een nadeel genoemd van de verschuiving: “Een verschuiving van de kredietverlening kan er in potentie toe leiden dat kredietrisico’s zich opstapelen bij spelers die hierop niet zijn toegerust in hun risicobeheersing of risico’s onvoldoende doorgronden.” Dit levert nieuwe aandachtspunten op voor DNB: “DNB houdt verschuivingen daarom nauwlettend in de gaten, en gaat op reguliere basis bij financiële instellingen de eigenschappen van hypotheekportefeuilles onderzoeken.”

Bron: http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2016/dnb349593.jsp

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer