IFF zoekt naar APF als mogelijk nieuwe uitvoerder

8 mei 2024

IFF, de ondernemingsraad en de vakbonden zijn al enige tijd met elkaar in overleg om de nieuwe pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen vorm te geven. Wie de nieuwe pensioenregeling gaat uitvoeren, is nog niet bekend.

IFF Pensioenfonds is een klein ondernemingspensioenfonds met een gering aantal deelnemers. Het is steeds lastiger om te voldoen aan alle wet- en regelgeving tegen acceptabele kosten. Daarnaast is het steeds moeilijker om voldoende deskundige bestuurders te vinden. Het bestuur van het pensioenfonds heeft de toekomstbestendigheid van het fonds vorig jaar onderwerp gemaakt van een studiedag. De uitkomst van deze dag was dat doorgaan met een eigen fonds alleen kan, als IFF het hebben van een eigen fonds als een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde ziet en bereid is daar veel in te investeren.

En hoewel IFF, de ondernemingsraad en de vakbonden een goede pensioenregeling onveranderd belangrijk vinden, is een eigen pensioenfonds niet noodzakelijk om de regeling uit te voeren. De werkgever kijkt nu naar een zogeheten Algemeen Pensioenfonds als mogelijke nieuwe uitvoerder van de pensioenregeling. Een Algemeen Pensioenfonds voert de pensioenregeling van meerdere werkgevers tegelijk uit, in separate ‘pensioenkringen’.

Kees Wisse, voorzitter van het bestuur: ‘We lopen we al geruime tijd tegen de grenzen van onze mogelijkheden aan. Het valt ons zwaar om dat te erkennen, maar we zijn realistisch en kunnen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. De druk is hoog om alles efficiënter te organiseren, ook qua pensioen’.

Zo komt er mogelijk een einde aan ruim 80 jaar IFF Pensioenfonds. Bij de oprichting in 1941 gaf toenmalig directeur Brummer aan dat de oprichting een belangrijke gebeurtenis was voor Polak & Schwarz. Hij sprak de wens uit ‘dat dit u allen juist in deze moeilijke tijden een riem onder het hart zal zijn, te weten dat u uw oude dag onbezorgd tegemoet kunt zien’. Destijds gold de regeling alleen voor mannelijke personeelsleden vanaf 20 jaar die in dienst waren gekomen voor hun 50e.

Sinds die tijd is er veel veranderd. Polak & Schwarz werd I.F.F. (Nederland) B.V. IFF is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een multinational met zo’n 22.000 collega’s in meer dan zestig landen.

Op dit moment heeft IFF nog geen definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe uitvoerder. De onderhandelingen hierover lopen nog. Tot er een keuze is gemaakt voor een nieuwe uitvoerder verandert er voor u niets. U blijft pensioen opbouwen en ontvangen zoals u gewend bent.

IFF

IFF is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 425 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 1.094 actieve bijdragers en 564 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 130.4% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 115.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Source: IFF
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer