IKEA ziet af van APF, verder met Syntrus

IKEA

2 augustus 2017

Het bestuur van stichting IKEA Pensioenfonds ziet geen directe aanleiding om over te stappen op een andere uitvoeringsvorm. Dit concludeert zij in het jaarverslag van 2016. Andere uitvoeringsvormen, zoals het APF, zijn onder de loep genomen en vergeleken met de huidige constructie. Deze laatste heeft, gelet op de doelstellingen van het fonds, de voorkeur van het bestuur.

Het bestuur is daarom in 2016 een uitgebreid aanbestedingstraject begonnen voor de administratie en ondersteuning van het pensioenfonds. Na afloop van het traject is opnieuw gekozen voor Syntrus Achmea. Zij zal zich ontfermen over de deelnemersadministratie, de financiële administratie en de bestuursondersteuning voor een periode van twee jaar (2017 en 2018). In deze periode zal Syntrus Achmea zich vooral inzetten op verbetering van de bestuursondersteuning en de digitale dienstverlening.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

IKEA is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 348M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 6631 actieve bijdragers en 231 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €211 per deelnemer en de totale beleggingskosten 37bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 1%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 125% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea.

Bron: Jaarverslag stichting IKEA Pensioenfonds 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer