ING: Hoe gaat het verder met het Pensioenakkoord?

6 juli 2020

ING publiceert: “In de media heeft u kunnen lezen dat vakbonden, werkgevers en het kabinet een akkoord hebben bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Nu zal de complexe uitvoering starten. Ook zal meer inzichtelijk worden wat nu de precieze gevolgen zijn op de vele aspecten die in het akkoord aan de orde komen. Het uitwerken van de details zal naar verwachting de komende jaren in beslag gaan nemen. De geplande ingangsdatum van de nieuwe wetgeving is uiterlijk 1 januari 2026.”

ING

ING is een OPF met eind Q4 2020 een belegd vermogen van € 31.627 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2019 12.727 actieve bijdragers en 22.431 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2020 een rendement van 3%.

Eind Q4 2020 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 126.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 113.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: ING
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer