Inge van den Doel aangesteld als nieuwe directeur PMT

PMT

25 september 2017

Per 1 oktober 2017 wordt Inge van den Doel de nieuwe directeur van pensioenfonds Metaal & Techniek. Zij neemt de functie over van Guus Wouters, die per 31 december 2017 zal vertrekken. Hartwig Liersch zal mevrouw van den Doel overnemen als Chief Investment Officer (CIO) bij PMT.

Sinds april 2012 was mevrouw van den Doel CIO bij PMT. In deze hoedanigheid was zij verantwoordelijk om, samen met uitvoerder MN, het strategische beleggingsbeleid van PMT vast te stellen. Voor haar tijd bij PMT was van den Doel actief van 2009 tot 2012 als directeur van de beroepsverenigiging VB Beleggingsprofessionals. Daarvoor werkte zij binnen verschillende functies bij De Nederlandsche Bank (DNB), waaronder als afdelingshoofd  Asset Management, Treasury, Financiele Stabiliteit en Toezicht Financiele Conglomeraten.

Klik hier voor de link van het fonds.

Metaal En Techniek is een BPFv met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 68797M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 385339 actieve bijdragers en 215573 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €111 per deelnemer en de totale beleggingskosten 49bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van -1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 97% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Bron: website PMT, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer