Kempen: Institutionele beleggers kiezen bewust voor duurzame landbouwgronden

7 oktober 2021

Na de oprichting met pensioenfonds PostNL investeren verzekeraars DELA en De Goudse in het Kempen SDG Farmland Fund

Na de lancering van het Kempen SDG Farmland Fund, in samenwerking met Stichting Pensioenfonds PostNL, investeren nu ook twee vooraanstaande Nederlandse verzekeraars, coöperatie DELA en De Goudse, in het verduurzamen van landbouwgrond. Tijdens deze investeringsronde is in totaal € 150 miljoen toegezegd. Hiermee bereikt het fonds een omvang van circa € 350 miljoen sinds de oprichting exact een halfjaar geleden.

Het Kempen SDG Farmland Fund investeert wereldwijd in landbouwgronden die een aantrekkelijk rendement én een positieve bijdrage leveren aan een duurzame voedselproductie. Hiervoor zijn concrete en meetbare maatstaven (KPI’s) geformuleerd op het gebied van klimaat, bodem, biodiversiteit, water en middelengebruik. Voorbeelden van gewassen zijn avocado’s, olijven, amandelnoten in Australië, Portugal, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten, en ook in jaarlijkse gewassen zoals granen, bonen en groenten in Denemarken, de Verenigde Staten en Australië.

Institutionele beleggers kunnen met dit fonds direct bijdragen aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. Kempen verwacht dat de vraag naar dit soort beleggingen verder toeneemt.

PostNL

PostNL is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 10.585 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 19.147 actieve bijdragers en 32.164 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 112.6% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.4% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Kempen CM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: Kempen Capital Management N.V.
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer