Separatie onderdelen AkzoNobel mogelijk gevolgen voor pensioen

OPF APF

23 november 2017

AkzoNobel wil de onderdelen Specialty Chemicals en Paints & Coatings intern separeren. Zo meldt pensioenfonds APF (OPF APF), het pensioenfonds van AkzoNobel, op haar website. De separatie kan op termijn gevolgen hebben voor de pensioenregeling van Specialty Chemicals.

Hoewel OPF APF vooropstelt dat de interne separatie geen gevolgen zal hebben voor de bestaande pensioenregeling, is het naar eigen zeggen nog onduidelijk wat er na de interne separatie zal gebeuren.

Zoals het fonds schrijft op haar website aan haar deelnemers: “Wel bereiden wij ons achter de schermen voor op mogelijke scenario’s en onderhouden nauw contact met AkzoNobel. Op die manier bereiden wij ons voor op de toekomst en kijken wij kritisch naar de impact op het pensioenfonds en de regeling. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte”.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

APF is een OPF met eind Q2 2017 een belegd vermogen van € 5283M waarvan 0% herverzekerd en 2% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 5693 actieve bijdragers en 17757 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €144 per deelnemer en de totale beleggingskosten 56bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2017 een rendement van 1%. Eind Q2 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 104% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Achmea IM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea

Bron: persbericht website, 22 november 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer