Interview Eric Uijen in de Telegraaf over 75 jaar PME

12 oktober 2022

Dit jaar zijn metaalfondsen PMT en PME 75 jaar. Jos Brocken, voorzitter namens werknemers van PMT en Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME, zijn door de Telegraaf geïnterviewd over hun terugblik op die 75 jaar. Ook wordt er stilgestaan bij de actualiteit en de discussie over het nieuwe pensioenstelsel.

Lees het volledige interview zoals verschenen in de Telegraaf van 8 oktober 2022.

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q2 2022 een belegd vermogen van € 51.233 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 168.639 actieve bijdragers en 168.356 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2022 een rendement van -13%.

Eind Q2 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PME
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer