Jaarcijfers 2016 Aon Nederland: verbetering marge, lichte daling omzet

Capital Value

27 september 2017

Aon Nederland rapporteert, middels haar website, de cijfers over 2016 . De risico-adviseur en verzekeringsmakelaar ervoer een daling van de omzet tot 229 miljoen euro en een verbetering van de marge. De daling van de omzet is vooral te wijten aan de verkoop van niet-strategische portefeuilles en een omzetdaling binnen de pensioendienstverlening.

Binnen risicodienstverlening is de omzet gelijk gebleven. Sterke groei van Affinity- en Health & Benefits hebben dit grotendeels mogelijk gemaakt. Strategische herrijking van de portefeuilles zorgden op hun beurt voor de verbetering van de marge. De omzetdaling binnen pensioendienstverlening was vooral te wijten aan marktomstandigheden. Hier heeft Aon echter rekening mee gehouden. “We hebben als organisatie tijdig geanticipeerd op marktontwikkelingen zoals de consolidatie van pensioenfondsen en het omschakelen van provisie- naar fee-beloningen,” zegt Marc van Nuland, country manager van Aon Nederland

De verplichtingen zien daarentegen een verbetering in de omzet. “We groeien weer behoorlijk en laten daarnaast een gezonde margeverbetering zien. Dit komt onder meer doordat we vorig jaar de servicetaken hebben gecentraliseerd”, aldus van Nuland, “Daardoor kunnen we onze diensten nu beter en efficiënter uitvoeren. Daarnaast zijn we volop bezig met de voorbereiding van de voorgenomen acquisitie van UMG.” (zie ons eerder bericht over de overname van UMG door Aon)

Bron: website Aon, 21 september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer