Janneke Hermes sinds juli 2017 nieuwe voorzitter Pensioenfonds Gasunie

Pensioenfonds Gasunie

19 september 2017

Janneke Hermes, sinds 2008 bestuurslid bij Pensioenfonds Gasunie, is sinds juli 2017 aangesteld als voorzitter van het bestuur. In een bericht op de website van het pensioenfonds stelt zij zichzelf voor en vertelt zij over haar nieuwe rol. Hermes: ‘Als voorzitter wil ik het gezicht naar buiten zijn en zal ik proberen om alle belanghebbenden actief bij het pensioenfonds te betrekken.’

In de jaren dat Hermes actief is bij het fonds, heeft zij al veel veranderingen meegemaakt: “In 2013 is onze regeling veranderd van een eind-  in een middelloonregeling. Dat was een ingrijpende wijziging. Ook de bijstortverplichting van de werkgever viel weg en daarmee begonnen de belangen van verschillende groepen deelnemers uiteen te lopen. (…) Dan heb je als bestuur met een veel complexere besluitvorming te maken, waarbij je de belangen van alle betrokkenen goed tegen elkaar moet afwegen.”

Janneke heeft het fonds al in de jaren vóór haar toetreden goed leren kennen: “Nadat ze tijdens haar studie Econometrie al stage had gelopen op de afdeling Treasury, trad ze in 2002 als medewerker bij diezelfde afdeling in dienst. Een belangrijk deel van haar werkzaamheden bestond in die tijd uit het beheer van het vermogen van Pensioenfonds Gasunie. Daarnaast was ze als secretaris verbonden aan de beleggingscommissie van het fonds.”

Pensioenfonds Gasunie kwam in juni ook al in het nieuws, omdat haar visitatiecommissie het fonds aanbeveelt om zich te oriënteren op het uitbesteden van het vermogensbeheer aan een fiduciair manager. Lees het bericht hier.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Gasunie is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 1495M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 1778 actieve bijdragers en 1678 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €559 per deelnemer en de totale beleggingskosten 28bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 2%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 101% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 124% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non-external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Bron: https://www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuws/maak-kennis

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer