Jorg Sauren nieuwe bestuurder van NN CDC Pensioenfonds en ING CDC Pensioenfonds

8 december 2021

Op 15 november 2021 is Jorg Sauren benoemd als nieuwe bestuurder van NN CDC Pensioenfonds en ING CDC Pensioenfonds, namens de werkgever. Jorg is naast bestuurder ook Sleutelfunctiehouder Risicobeheer.

Jorg heeft binnen NN Group en daarvoor binnen ING Group meerdere management functies vervuld met betrekking tot Risk Management met exposure naar financiële risico’s, IT risico’s, en strategic asset allocatie.

ING Bank CDC fonds

ING Bank CDC fonds is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 2.923 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 15.299 actieve bijdragers en 791 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 103.5% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

NN CDC fonds

NN CDC fonds is een OPF met eind Q2 2021 een belegd vermogen van € 1.008 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2020 8.009 actieve bijdragers en 344 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2021 een rendement van 2%.

Eind Q2 2021 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 107.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.1% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door AZL.

Source: NN CDC Pensioenfonds
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer