Kabinet akkoord met plan waardeoverdracht kleine pensioenpotjes

BTW-vrijstelling

27 juni 2017

Veel mensen die met name werken in parttime en/of korte dienstverbanden bouwen op verschillende plekken kleine stukjes pensioen op. Na 2 jaar hebben pensioenfondsen echter het recht om in een keer het pensioen af te kopen, waar volgens het artikel op de website van BPF Foodservice en OPF Transport niet alle betrokkenen zich bewust van zijn. Het gaat dan om pensioen dat lager is dan de wettelijke grens in 2017 van €467,98 bruto per jaar. Na deze eenmalige uitkering ontvangt de werknemer een afkoopsom. Er volgt na afkoop geen toekomstige uitkering meer. Het kabinet wil hier wat aan doen.

Volgens BPF Foodservice & OPF Transport realiseren een groot aantal deelnemers zich dit dus niet: “Veel mensen realiseren zich dit niet. Daarom is het kabinet van plan om kleine pensioenen automatisch mee te laten verhuizen als de werknemer van baan verwisselt. Alle pensioenfondsen en verzekeraars krijgen dan het recht om kleine pensioenen over te dragen naar het nieuwe pensioenfonds of de verzekeraar van de nieuwe werkgever. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) heeft dit afgesproken met werkgevers, werknemers, pensioenfondsen en verzekeraars.”

De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met dit plan voor het daadwerkelijk in werking treedt. De nieuwe wet zou dan vanaf 1 januari 2018 moeten gelden.

Bronnen:

https://www.pstpensioen.nl/nieuws/2017/kabinet-akkoord-met-plan-overdragen-kleine-pensioenpotjes/

https://www.bpffoodservice.nl/nieuws/2017/kabinet-akkoord-met-plan-overdragen-kleine-pensioenpotjes/

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer