Kabinet kritisch over uitbreiding bevoegdheden EIOPA

PEPP

2 november 2017

In het kader van haar kapitaalmarktenunie-plan (het CMU) wil de Europese Commissie het EU-toezicht op de financiële sector versterken. Dit houdt onder andere in dat toezichthouder EIOPA meer bevoegdheid krijgt over de interne risicomodellen binnen Solvency II. Ook zou EIOPA inzicht moeten krijgen in de resultaten van individuele pensioenfondsen. In een reactie geeft het kabinet aan kritisch te zijn over deze voorstellen.

Interne risicomodellen
Binnen de versterking van het Europees toezicht krijgt EIOPA een grotere rol bij het autoriseren van interne risicomodellen van (her-)verzekeraars binnen Solvency II. In haar reactie geeft het kabinet aan zich te vinden in een versterkte rol voor EIOPA op het gebied van de toepassing van interne risicomodellen door de nationale toezichthouders.

Het gaat het kabinet echter te ver dat EIOPA meer regelgevende bevoegdheden zou moeten krijgen op het gebied van de beoordeling van de risicomodellen. Volgens het kabinet moeten nationale toezichthouders hun eigen vrijheid van beoordeling behouden.

Inzicht in individuele pensioenfondsen
In haar voorstel geeft de Commissie aan dat EIOPA ook stresstesten moet kunnen uitvoeren op de sector. Ook hier is het kabinet kritisch over. Volgens de regering impliceert dit namelijk dat EIOPA toegang krijgt tot de resultaten van specifieke pensioenfondsen.

Volgens het kabinet bieden zulke inzichten weinig toegevoegde waarde. “Vergelijking van stresstestresultaten op Europees niveau bij individuele pensioenfondsen biedt geen toegevoegde waarde, omdat deze geïnterpreteerd moeten worden binnen het nationale toezichtkader – en deze per land fors verschillen. Voor verzekeraars ligt dit anders. Het kabinet is voorstander van de publicatie van de uitkomsten op instellingsniveau van de stressscenario’s op de Solvency-II-balans van verzekeraars”.

Financiering Europese toezichthouders   
Het voorstel van de Commissie heeft ook betrekking op de manier waarop de Europese toezichthouders worden gefinancierd, zoals Exelerating al eerder heeft bericht.

Onder de huidige financieringssystematiek worden namelijk de Europese toezichthouders voor 40% gefinancierd uit de EU begroting en voor 60% via de begroting van de nationale toezichthouders.

Echter, als de voorgestelde systematiek van de Commissie wordt doorgevoerd, zullen de instanties die onder direct toezicht staan ook een bijdrage moeten leveren. De vaste 40%-bijdrage van de EU wordt dan losgelaten en vervangen door een maximum bijdrage van 40% vanuit de EU.

Bron: reactie kabinet, 27 oktober 2017 & voorstel Europese Commissie, 20 september 2017

 

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer