Kasbank: Sterk operationeel resultaat in 2017

EFAMA

8 maart 2018

Kasbank publiceert op haar website:

“In 2017 hebben we een stabiel batenniveau en een aanzienlijke daling van de bedrijfslasten gerealiseerd. Ons netto operationeel resultaat verdubbelde tot EUR 16,5 miljoen (2016: EUR 8,2 miljoen). Inclusief eenmalige posten was het nettoresultaat fractioneel hoger dan in 2016.

In 2017 zetten wij de verschuiving van meer traditionele services (zoals custody, clearing en settlement) naar administratie- en governance gerelateerde services (zoals beleggingsadministratie en (toezicht)rapportages) onverminderd voort.

Totaal netto resultaat is EUR 15,1 miljoen (2016: EUR 14,9 miljoen). De bedrijfslasten zijn met 14% gedaald en de baten bleven vrijwel stabiel met een lichte daling van 1%. Fitch Rating herbevestigt onze A- rating met stabiele outlook.”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer