KBC Groep: resultaat vierde kwartaal van 399 mln brengt winst boekjaar op 2,6 mrd

Fidelity

22 februari 2018

KBC Groep publiceert in haar persbericht:

“Johan Thijs, Groeps-CEO: ‘In het vierde kwartaal boekten we een nettowinst van 399 miljoen euro. Het resultaat had te lijden onder een eenmalig negatief effect van 211 miljoen euro door de hervorming van de Belgische vennootschapsbelasting (die in de toekomst een terugkerend positief effect zal hebben voor onze Belgische entiteiten). Rekenen we dit eenmalige item niet mee, dan bedroeg ons nettoresultaat een goede 610 miljoen euro.

Het werd ondersteund door een stijging van de ontvangen provisies, sterke inkomsten van de dealingroom en een terugname van waardeverminderingen, maar had ook af te rekenen met een kostenstijging die typisch is voor het jaareinde.

Samen met de 630 miljoen euro voor het eerste kwartaal, de uitzonderlijk sterke 855 miljoen euro voor het tweede kwartaal en de 691 miljoen euro voor het derde kwartaal brengt dat ons nettoresultaat voor het volledige boekjaar 2017 op een uitstekende 2 575 miljoen euro, een stijging met 6% ten opzichte van 2016’. ”

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer