Kempen AM halfjaarcijfers: “diverse mandaten in de pijplijn”

22 augustus 2018

Van Lanschot Kempen publiceert op haar website over de halfjaarcijfers:

“Bij Asset Management is de omvang van fiduciaire mandaten toegenomen, terwijl de beleggingsstrategieën uitstroom zagen als gevolg van herschikking in portefeuilles door diverse klanten. De combinatie van positieve koerseffecten van € 0,2 miljard en een netto-uitstroom van € 0,3 miljard zorgen per saldo voor een daling van de AuM met € 0,1 miljard naar € 45,4 miljard.

De sterke instroom van vorig jaar leidt tot een stijging van de provisie-inkomsten met 12% naar € 50,4 miljoen. Het onderliggend nettoresultaat stijgt hierdoor naar € 6,9 miljoen (H1 2017: € 5,8 miljoen).

Asset Management verwacht in de komende periode verdere groei. Voor de tweede helft van dit jaar en voor 2019 zitten diverse mandaten in de pijplijn. Vanuit de samenwerking met het nederlands pensioenfonds is het eerder aangekondigde fiduciaire mandaat van Arcadis Pensioenfonds (€ 1,1 miljard) per 1 juli van start gegaan, naast de mandaten voor twee andere pensioenregelingen die van start zijn gegaan in de eerste helft van 2018.

De trend naar duurzame beleggingsoplossingen biedt kansen voor verdere groei. Asset Management kan hier goed op inspelen omdat ESG-criteria een integraal aspect zijn van het beleggingsbeleid. Het productaanbod voor klanten is afgelopen halfjaar uitgebreid met de Global Impact Pool en het Private Markets Fund. Deze producten hebben nu een omvang van respectievelijk € 50 miljoen en € 27 miljoen en dit beheerd vermogen is afkomstig van zowel Private Banking-klanten als institutionele klanten. Het Private Markets Fund is samen met Private Banking ontwikkeld en daarmee een mooi voorbeeld van de synergieën binnen Van Lanschot Kempen.”

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer