Kempen Asset Management: groei door netto-instroom bij strategieën en nieuwe fiduciaire mandaten

22 februari 2018

Kempen Asset Management publiceert in haar persbericht:

“De groei van Asset Management in 2017 was sterk. Er zijn zeven fiduciaire mandaten gewonnen en vier nieuwe strategieën gelanceerd. Deze resultaten leidden tot een stijging van de AuM van ruim 30% naar € 45,5 miljard (ultimo 2016: € 34,8 miljard), als gevolg van € 9,0 miljard netto-instroom en € 1,7 miljard positieve koerseffecten. De totale client assets van Asset Management bedragen € 49,0 miljard. Asset Management breidt internationaal uit door het uitbouwen van de activiteiten in Londen en het openen van een kantoor in Parijs.

Organisaties die in 2017 voor Kempen Asset Management als fiduciair manager hebben gekozen zijn bijvoorbeeld het pensioenfonds voor de Banden- & Wielenbranche, Stichting Pensioenfonds UWV, Donatus en Mencap Pension Plan in het Verenigd Koninkrijk. De samenwerking met Het nederlandse pensioenfonds leverde onder andere het mandaat van Arcadis op, dat in de eerste helft van 2018 van start gaat. Dit jaar zal Asset Management samen met Private Banking verder bouwen aan de propositie voor family offices, verenigingen & stichtingen en zeer vermogende particulieren, die in 2017 al werd versterkt door de overname van UBS Nederland.

In 2017 zijn het Structured Credit Fund, Income Fund, European High Yield Fund en het Sustainable Value Creation Fund gelanceerd. Daarnaast is in 2017 ook gewerkt aan oplossingen voor impact investing en beleggingsmogelijkheden in minder liquide markten. De Global Impact Pool die begin dit jaar is gelanceerd is een resultaat hiervan. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling van een private markets fund dat in het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar komt voor klanten.

Het onderliggend nettoresultaat stijgt met 31% naar € 13,2 miljoen (2016: € 10,0 miljoen). Deze stijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere provisie-inkomsten van € 92,5 miljoen (2016: € 86,2 miljoen).”

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer