Klijnsma: Toezegging transparantie jaarverslagen pensioenfondsen

22 februari 2017

Middels een brief aan de Eerste Kamer laat Jetta Klijnsma weten toe te zeggen om er in samenspraak met de Pensioenfederatie voor te zorgen dat pensioenfondsen in hun jaarverslag verduidelijken welk deel van hun vermogen in Nederland belegd is. De brief geeft antwoord op een vraag van senator Ester van de ChristenUnie. Klijnsma: “Zeker vanwege opvattingen hierover van de eigen deelnemers en wegens geluiden uit de maatschappij, maar ook als gevolg van die langlopende dialoog met de pensioensector, is het onderwerp rond investeren in Nederland belangrijker geworden voor besturen van pensioenfondsen.”

Eind 2013 heeft het Kabinet samen met partijen uit de pensioensector een intentieverklaring opgesteld om te komen tot meer investeringen in eigen land. In 2014 is vervolgens de Nederlandse Investeringsinstelling opgericht om vraag en aanbod van lange termijn investeringen in Nederland met elkaar te verbinden. Klijnsma stelt dat er zo gewerkt wordt aan het bewustzijn van pensioenfondsen om tegemoet te komen aan maatschappelijke zorgen die er zijn rond achterblijvende investeringen in Nederland: “Er is een stimulerende omgeving ontstaan die eraan bijdraagt dat de pensioensector meer investeert in Nederland en daarover wil rapporteren.”

Klijnsma noemt in de brief een aantal voorbeelden van pensioenfondsen, namelijk PME, PMT, PFZW, BPF Bouw & ABP, die reeds rapporteren over beleggingen in Nederland om de verschillen hierin aan te duiden: “Te zien is dat de manier waarop wordt gerapporteerd, verschilt tussen fondsen. De achtergrond daarvan is dat verschillende pensioenfondsen duidelijk verschillende deelnemerpopulaties hebben en dat fondsen onderling dus heterogene collectieven vormen. Dit betekent dat fondsen verschillend beleggingsbeleid hebben. Zo ontstaan er dus verschillen tussen fondsen voor wat betreft hun beleggingen in Nederland.”

Tot stelt Klijnsma dat de investeringen in Nederlandse beleggingen relatief zijn toegenomen: “De Nederlandsche Bank heeft in 2013 vastgesteld dat op geaggregeerd niveau 14% van het totaal beheerde vermogen van pensioenfondsen in Nederland belegd was. Sindsdien zijn die investeringen van de pensioensector in Nederland verder geïntensiveerd. Ze zijn in de afgelopen drie jaar namelijk sneller gegroeid, dan het totaal beheerde vermogen van pensioenfondsen.”

Bekijk hier de brief van Jetta Klijnsma.

Bron: https://www.pensioenfederatie.nl/artikelen/actueel/2017/openbaar/februari/brief-aan-de-eerste-kamer-over-investeren-in-nederland

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer