KLM introduceert beleggingsvrijheid in nettopensioenregeling

KLM

13 september 2017

KLM introduceert beleggingsvrijheid in nettopensioenregeling Deelnemers aan een nettopensioenregeling binnen het pensioenfonds Vliegend Personeel KLM hebben vanaf september 2017 meer keuze over het beleggingsbeleid. Dat bericht het OPF op haar website. Deze regeling wordt aangeboden nadat deelnemers hierom hadden gevraagd.

Vanaf september kunnen deelnemers uit drie verschillende beleggingsprofielen kiezen:

• Mixfonds Standaard: de normale beleggingswijze van het fonds.

• Mixfonds Offensief: hoger verwacht rendement tegenover hoger risico. Er wordt minder belegd in obligaties en meer in aandelen.

• Mixfonds Defensief: lager verwacht rendement tegenover lager risico. Er wordt meer belegd in obligaties en minder in aandelen.

Voordat deelnemers een keuze kunnen maken tussen deze opties, zijn zij wettelijk verplicht de online Profielcheck in te vullen, een online checklist met zeven vragen die het risicoprofiel bepaalt voor de deelnemer. Tot aan tien jaar voor de pensioendatum wordt het kapitaal belegd op één van de genoemde wijzen.

Bij een DC-regeling wordt vanaf tien jaar voor de pensioendatum langzamerhand verschoven van het mixfonds naar het doorbeleggingsfonds. Uiteindelijk eindigt de regeling op 100% doorbeleggingsfonds. Bij de DB-regeling wordt het kapitaal vanaf tien jaar voor de pensioendatum geleidelijk verschoven naar een obligatiefonds. Dit fonds wordt gekenmerkt door het laagste risico en rendement.

Klik hier voor de factsheet van het fonds

KLM Vliegend Personeel is een OPF met eind Q1 2017 een belegd vermogen van € 8558M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 2767 actieve bijdragers en 2341 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €822 per deelnemer en de totale beleggingskosten 63bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2017 een rendement van 3%. Eind Q1 2017 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 117% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Blue Sky Group en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Blue Sky Group.

Bron: bericht website, 6 september 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer