KLM richt nieuw pensioenfonds op

17 november 2016

Zo blijkt uit het onlangs verschenen bericht op de website van Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Dit is het gevolg van de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds door KLM, waar het Pensioenfonds het niet mee mee eens is: “Ondanks de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door KLM per 1 december aanstaande, is het pensioenfonds voornemens de pensioenregeling ook na deze datum te blijven uitvoeren. Een belangrijke voorwaarde is dat KLM pensioenpremie blijft betalen voor pensioenopbouw en risicodekkingen.” KLM heeft echter aangegeven dit niet te zullen doen. Gevolg hiervan is dat de uitvoeringsovereenkomst wordt opgezegd en KLM verplicht is de pensioenen bij een ander pensioenfonds onder te brengen. KLM heeft daarom een nieuw pensioenfonds opgericht.

Een ander gevolg van de opzegging is dat het Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM in de toekomst een gesloten fonds wordt. Dit betekent dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd binnen het fonds en het fonds alleen de al opgebouwde pensioenen beheert. Of het zover zal komen, hangt af van de uitspraak van de rechtbank, die volgens het fonds enige tijd kan duren: “Een gerechtelijke uitspraak over de uitvoeringsovereenkomst en de bijstortverplichting kan een geruime tijd duren. In de tussentijd doet het pensioenfonds binnen haar domein en juridische positie wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van deze situatie.”

KLM vliegend personeel is een OPF met eind Q2 2016 een belegd vermogen van € 8184M waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2015 2831 actieve bijdragers en 2326 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2015 €524 per deelnemer en de totale beleggingskosten 76bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2016 een rendement van 3%. Eind Q2 2016 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122% bedroeg. Zowel de fiduciair manager als uitvoeringsorganisatie van het fonds is Blue Sky Group.

Bron: https://www.klmvliegendfonds.nl/nieuws/update-pensioensituatie-uitvoeringsovereenkomst

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer