KPN: Administratiekosten ongeveer gelijk en beleggingskosten gedaald over de lange termijn

KPN

17 mei 2017

Exelerating heeft factsheets gemaakt van 227 pensioenfondsen en voorziet deze van de laatste cijfers en gegevens uit openbare bronnen, zoals webpagina’s en jaarverslagen.  KPN heeft onlangs haar jaarverslag 2016 uitgebracht met nieuwe gegevens die verwerkt zijn in de factsheet van Exelerating. Het volgende viel op:

Het belegd vermogen is in 2016 gestegen van €8735 miljoen naar €10215 miljoen, wat een stijging van 17% betekent. Hiermee groeit het belegd vermogen voor risico pensioenfonds in 2016 van €8386 miljoen naar €9181 miljoen en het belegd vermogen voor risico deelnemer van €346 miljoen naar €1033 miljoen. Opvallend is de sterke stijging van het belegd vermogen voor risico deelnemer, wat bijna drie keer zo groot werd.

Verder zijn de uitvoerings- en administratiekosten per deelnemer in 2016 gestegen van €176 naar €194, terwijl deze over de langere termijn (tov 2011) ongeveer gelijk zijn gebleven. Als we naar de uitvoeringskosten per deelnemer kijken als percentage van het gemiddeld pensioen, zien we juist een dalende trend. In 2011 was dit 2,12% tegen 1,71% in 2016.

De beleggingskosten hebben het afgelopen jaar een daling laten zien. Deze daalden van 0,58% als percentage van het gemiddeld belegd vermogen naar 0,41%. De daling lijkt volledig te zijn veroorzaakt vanuit de transactiekosten, die van 0,20% als percentage van het gemiddeld belegd vermogen naar 0,03% daalden. Ook over de langere termijn hebben de beleggingskosten een dalende trend laten zien.

Het beleggingsrendement was tot en met 2015 ongeveer gelijk aan het marktgemiddelde en in 2016 was het rendement 11%. Uit de cijfers blijkt ook dat KPN het afgelopen jaar steeds meer in vastrentende waarden en vastgoed belegt en minder in aandelen. De fiduciair manager van het fonds is Aegon (TKP) en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Klik hier voor de factsheet van het fonds.

Bron: KPN jaarverslag 2016, Exelerating

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer