LGIM lanceert ESG Paris Aligned World Equity Index Fonds met sterke steun van beleggers

8 september 2021

Legal & General publiceert in een persbericht: “Legal & General Investment Management (LGIM) kondigt vandaag de lancering aan van het L&G ESG Paris Aligned World Equity Index Fund voor institutionele beleggers in het Verenigd Koninkrijk en Europa.

De strategie biedt een brede ESG-blootstelling aan aandelen uit ontwikkelde markten en houdt tegelijkertijd rekening met de reductie van koolstofemissies, in lijn met het Akkoord van Parijs en de SDG-principes van de VN. Het product richt zich op beleggers die hun portefeuilles willen afstemmen op klimaatresultaten en die een robuust maatschappelijk en governanceprofiel voor hun aandelenblootstelling willen behouden.

Het fonds heeft reeds de steun gekregen van enkele belangrijke institutionele beleggers, waaronder een aantal Europese pensioenbeleggers en de London Borough of Newham Local Council, dat 520 miljoen pond heeft geïnvesteerd. Als onderdeel van haar bredere inzet voor ESG-principes heeft het platform voor alternatieve beleggingen van Legal & General, Legal & General Capital, ook €116 miljoen geïnvesteerd, waarmee zij haar blootstelling aan beleggingscategorieën die een positief effect op de klimaatresultaten zullen hebben, blijft vergroten.

Een beleggingsdoelstelling van het fonds is exposure aan lage koolstofemissies te bieden, om de langetermijndoelstelling van het Akkoord van Parijs wat betreft de opwarming van de aarde te verwezenlijken. Het fonds, dat is geclassificeerd als Artikel 9 onder de EU-verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), tracht deze doelstelling te verwezenlijken door de prestaties van de Solactive L&G Developed Markets Paris Aligned ESG Index te volgen.

Er wordt gestreefd naar afstemming op de doelstellingen van Parijs door de volgende beperkingen en voorwaarden toe te passen:

  • Vermindering van 50% van de emissie-intensiteit van broeikasgassen
  • Vermindering van de broeikasgasintensiteit met gemiddeld 7% per jaar
  • Blootstelling aan ‘sectoren met een grote impact’ die ten minste gelijk is aan de blootstelling van de moederindex
  • 100% toename van groene inkomsten ten opzichte van de moederindex

Het fonds bevat ook uitsluitingen op basis van zowel de PAB (Paris Aligned Benchmark) als de SDG’s van de VN, waaronder bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten zoals controversiële wapens en de productie van tabak, alsmede bedrijven waarvan de inkomsten onevenredig zwaar afhankelijk zijn van de winning van steenkool en fossiele brandstoffen en de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen.

Het fonds is niet alleen sterk gericht op het milieu door de ‘Parijs-allocatie’, maar neigt ook naar bedrijven met betere ‘sociale’ en ‘governance’-scores. De eigen ESG-scores van LGIM zijn geïntegreerd in de Solactive-index om de ESG-metriek te verbeteren ten opzichte van een traditioneel aandelenfonds voor ontwikkelde markten. De portefeuille wordt erop ingericht om de allocatie aan bedrijven met hoge ESG-scores te verhogen en de allocatie van bedrijven met lage ESG-scores te verlagen, binnen bepaalde beperkingen om duurzame resultaten te garanderen. Het fonds profiteert van LGIM’s toonaangevende activiteiten op het gebied van investment
stewardship.

Marcel Linotte, Head of Netherlands, Legal & General Investment Management (LGIM), zegt:

“We zijn blij met de steun die het fonds al heeft gekregen van beleggers die het unieke aspect van het fonds herkennen, in combinatie met LGIM’s bewezen leidende rol in Climate Change and Responsible Investing.”

“Het afstemmen van de beleggingsstrategieën op het Akkoord van Parijs is een belangrijke overweging voor beleggers die een positief klimaatresultaat nastreven. In lijn met ons eigen streven naar een netto-nul uitstoot in 2050, geloven wij dat dit fonds beleggers kan helpen hun kapitaal zo te alloceren dat het bijdraagt aan hun eigen implementatie van netto-nul. Het helpt hen ook hun beleggingen in lijn te brengen met andere veeleisende ESG-normen.”

David Barron, Head of Index Equity & Smart Beta, Legal & General Investment Management (LGIM), zegt:

“We zien de behoefte van beleggers aan een oplossing voor hun indexallocaties waarmee ze hun portefeuilles afstemmen op de klimaatdoelstellingen van Parijs en tegelijkertijd een solide maatschappelijk en bestuurlijk profiel behouden voor hun aandelenblootstelling.”

“Wij zijn van mening dat het veranderen van de acties en gedragingen van de onderliggende bedrijven in de index zeer belangrijk zijn voor het integreren van ESG. Onze oplossing koppelt engagement aan daadwerkelijk stemmen, en op zijn beurt is de allocatie van kapitaal gebaseerd op hoe goed bedrijven het doen op het gebied van belangrijke ESG-scores.””

Source: Legal & General
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer