LifeSight kiest voor het Fallen Angels fonds

28 juni 2021

LifeSight publiceert: “In de pensioenregelingen bij LifeSight bouwen deelnemers een beleggingskapitaal op voor het inkomen voor later. Als een deelnemer belegt via de Slimme Standaard, of heeft gekozen voor Slim Laten Beleggen of de Pensioenstabilisator, dan wordt het kapitaal door LifeSight belegd. Ook kiezen wij dan de vermogensbeheerders.

Eind maart 2021 hebben we in het LifeSight Rendement fonds een wijziging aangebracht in de beleggingen in hoogrentende obligaties. De belegging in het LGIM Global High Yield fonds is vervangen door het BNY Mellon Efficiënt U.S. Fallen Angels Beta fonds. In dit nieuwsbericht lees je hier meer over.

Wat wijzigt er precies?

In het LifeSight Rendement fonds wordt belegd in een mandje van verschillende beleggingsfondsen met als doel een goed rendement te halen tegen een acceptabel risico. Wij kiezen de beste vermogensbeheerders uit om het pensioengeld van onze deelnemers te beheren. Er wordt belegd in aandelen, beursgenoteerd vastgoed, obligaties uitgegeven door opkomende landen, bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties. LifeSight kijkt elk jaar of de verdeling tussen de verschillende beleggingen aangepast moet worden aan de hand van de stand van de actuele rendementsverwachtingen. Ook beoordeelt LifeSight of de gekozen vermogensbeheerders nog goed presteren. Zo proberen wij het beste resultaat te halen voor onze deelnemers.

Fallen Angels zijn hoogrentende obligaties, uitgegeven door bedrijven waarvan de beoordeling van de kredietwaardigheid recent is verlaagd. Door deze verlaging moet een aantal beleggers deze obligaties gedwongen verkopen, omdat de kredietwaardigheid niet meer past bij hun beleggingsrichtlijnen. Het Fallen Angels fonds kan deze obligaties daarom vaak tegen aantrekkelijke prijzen kopen. Dat levert jaarlijks een aantrekkelijke rente op. En mocht de kredietwaardigheid van het bedrijf weer verbeteren, dan kan de obligatie worden verkocht tegen een goede prijs. Dit kan bij elkaar een mooi rendement opleveren over meerdere jaren.

In het Fallen Angels fonds wordt goed gekeken waarom de kredietwaardigheid van een bedrijf is verlaagd. Als dit komt door bijvoorbeeld fraude, dan wordt het bedrijf niet opgenomen in het Fallen Angels fonds. Hiermee probeert de vermogensbeheerder het risico op een negatief resultaat te verkleinen.

Waarom deze wijziging?

Het Covid-19 virus zorgde voor onzekerheid op de financiële markten en meer schulden bij bedrijven. De kredietwaardigheid van meerdere bedrijven is daardoor verlaagd of wordt naar verwachting in de nabije toekomst nog verlaagd. Hierdoor zijn er de komende periode meer mogelijkheden om te beleggen in Fallen Angels obligaties. Daarom is dit een goed moment voor LifeSight om over te stappen.

Daarnaast past het Fallen Angels fonds beter in het duurzaamheidsbeleid van LifeSight. De beleggingen binnen het Fallen Angels fonds worden namelijk beoordeeld op diverse ESG-criteria. Ook worden bedrijven uitgesloten die controversiële wapens produceren of voor inkomsten grotendeels afhankelijk zijn van de winning van teerzand en kolen.”

Source: LifeSight
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer