Pensioenfonds PepsiCo Nederland: aanvraag voor goedkeuring van de overgang naar HNPF bij De Nederlandsche Bank

20 september 2023

PepsiCo Nederland publiceert op zijn website:

“Beste deelnemers van Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland (SPPN),

In de brief die wij U in juni 2023 gestuurd hebben, meldden wij U dat het bestuur van SPPN in de bestuursvergadering van 15 mei 2023 het voorgenomen besluit had genomen om SPPN te liquideren en dat zij met Stichting Het Nederlandse Pensioenfonds (HNPF) in onderhandeling was om de opgebouwde rechten van alle deelnemers per 1 januari 2024 daar onder te brengen.

Nadat de onderhandelingen met HNPF succesvol zijn afgerond en het verantwoordingsorgaan positief advies heeft uitgebracht over de collectieve waardeoverdracht en de liquidatie, heeft het bestuur van SPPN in de bestuursvergadering van 14 augustus 2023 het definitieve besluit genomen om SPPN te liquideren.”

PepsiCo Nederland

PepsiCo Nederland is een OPF met eind Q1 2023 een belegd vermogen van € 276 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 506 actieve bijdragers en 430 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2023 een rendement van 3%.

Eind Q1 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 118.0% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 112.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is BlackRock en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Dion Pensioen Services.

Source: PepsiCo Nederland
Nederland - Zoek Alerts
Ontvang onze alerts nieuwsbrief
Market preferences
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer