Marcel Rutte nieuwe voorzitter OPF VNU

28 augustus 2018

OPF VNU publiceert in de nieuwsbrief van augustus 2018:

“Op 1 augustus 2018 zat de maximale bestuurstermijn van 12 jaar van Ed Penninx erop. Marcel Rutte is hem opgevolgd als voorzitter en bestuurslid namens de werkgever. Marcel is al eerder bestuurslid geweest in de periode 1 januari 2009 tot en met 8 maart 2017. Vanaf 8 maart 2017 is Marcel lid van het dagelijks bestuur van het Fonds gebleven. Toezichthouder DNB heeft Marcel getoetst en ingestemd met de benoeming. ”

Fondsprofiel VNU:

VNU is een OPF met eind Q1 2018 een belegd vermogen van € 594 Mil waarvan 69% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer. Het fonds heeft een jong deelnemersbestand met in 2016 231 actieve bijdragers en 3005 pensioengerechtigden. De uitvoeringskosten waren in 2016 €256 per deelnemer en de totale beleggingskosten 33bps van het gemiddeld belegd vermogen. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q1 2018 een rendement van -1%.Eind Q1 2018 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 128% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 103% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Aegon en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door RiskCo.

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer