Math Peeters, nieuw bestuurslid SPF

14 december 2023

Pensioenfonds SABIC publiceert op zijn website:

Na de oproep van SPF aan iedereen die pensioen ontvangt, meldde Math zich voor de vrijgekomen positie in het bestuur.

Omdat er maar één positie ingevuld moest worden en Math de enige kandidaat was, waren geen verkiezingen nodig. De selectiecommissie van SPF toetste Math positief op geschiktheid voor het lidmaatschap. Op 11 december 2023 is Math door DNB goedgekeurd als lid van het bestuur.

Math ging op 1 november 2019 met pensioen en was sinds 1 januari 2023 lid van het Verantwoordingsorgaan (VO).

Het bestuur is blij met de benoeming van Math als bestuurder omdat hij in het Verantwoordingsorgaan al de nodige ervaring opdeed met SPF.

SABIC

SABIC is een OPF met eind Q2 2023 een belegd vermogen van € 2.771 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 2.971 actieve bijdragers en 2.346 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q2 2023 een rendement van 1%.

Eind Q2 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 124.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 122.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is DSM Pension Services en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door DSM Pension Services.

Source: Pensioenfonds SABIC
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer