Media PNO: Samen met u investeren in een groene toekomst

15 april 2024

Media PNO publiceert op zijn website:

Groene obligaties zijn leningen die bedrijven en overheden gebruiken om geld op te halen voor milieuvriendelijke projecten. In 2024 is PNO Media gestart met het opbouwen van een beleggingsportefeuille in deze zogeheten ‘green bonds’ van bedrijven.

Dat betekent dat wij een deel van uw pensioengeld investeren in projecten die helpen de aarde schoner en gezond te maken. Bijvoorbeeld door het maken van schone energie, het verbeteren van hoe we energie gebruiken, het beschermen van onze natuur en het beter omgaan met klimaatverandering. Door in deze obligaties te beleggen helpt u dus niet alleen uzelf door geld te verdienen voor uw pensioen, maar heeft u ook een positieve invloed op onze planeet en samenleving.

Waarom kiezen we voor groene obligaties?

PNO Media kiest zorgvuldig in welke groene obligaties het investeert. We kijken goed of de bedrijven waarin we investeren een plan hebben om goed voor het milieu te zorgen. Als een bedrijf dit niet heeft, investeren we er niet in. We controleren ook of het geld echt gaat naar de milieuvriendelijke projecten die ze beloven te steunen. Als blijkt dat het geld niet goed wordt gebruikt, stoppen we met onze investering. Door met bedrijven te praten (engagement), begrijpen we beter hoe ze het geld willen gebruiken om de wereld te helpen. Zo zorgen we ervoor dat uw pensioengeld echt een verschil maakt.

Een evenwichtige keuze

Veel mensen die bij PNO Media sparen voor hun pensioen, vinden het klimaat en het overstappen naar schone energie belangrijk. Dat blijkt uit het onderzoek dat wij in 2022 deden. Daarom hebben we besloten om een deel van ons geld te investeren in groene bedrijfsobligaties. Dit past dus bij wat u belangrijk vindt. Net als andere pensioenfondsen, voelt ook PNO Media de druk van mensen die van ons verwachten dat we goed voor de wereld zorgen, maar ook van mensen die willen dat hun pensioen groeit. We proberen daarom een balans te vinden tussen geld verdienen, een acceptabel risico nemen, niet te veel kosten maken en bijdragen aan een betere wereld.

Koopkrachtig en stabiel pensioen voor iedereen

Ons doel is om er op een duurzame manier voor te zorgen dat u een goed pensioen krijgt van PNO Media. Ondanks schommelingen op de financiële markten, hebben we de laatste jaren goede resultaten behaald en konden we de pensioenen verhogen. In 2022 haalden we een negatief beleggingsrendement van 17%. In 2023 volgde een positief rendement van ruim 8%, waardoor we eind vorig jaar de pensioenen met 3% konden verhogen. In de afgelopen 3 jaar hebben we de pensioenen in totaal met 20% verhoogd, wat ons volgens de Geldgids tot gedeelde koploper maakt onder de 40 grootste pensioenfondsen in Nederland.

Op dit moment belegt PNO Media zo’n 2,7% van zijn beleggingen in groene obligaties. Op onze website vindt u meer informatie over hoe en waarin wij verantwoord beleggen.

Media PNO

Media PNO is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 7.254 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 21.111 actieve bijdragers en 10.886 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 7%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 119.2% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 123.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Media PNO
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer