Mediahuis Nederland: Gedeeltelijke verschuiving LDI naar spreadproducten en verhoging allocatie naar vastgoed

7 juni 2024

Pensioenfonds Mediahuis Nederland schrijft in het Jaarverslag 2023-12 over ‘Evaluatie beleidswijzigingen 2023’. Hierin staat onder andere het volgende: ‘Andere wijzigingen in 2023 waren een gedeeltelijke verschuiving van LDI naar zogenaamde spreadproducten: investment grade en high yield bedrijfsobligaties. Deze beide categorieën presteerden in 2023 beduidend beter dan vergelijkbare staatsobligaties en renteswaps in de LDI portefeuille.’

Daarnaast schrijft het fonds: ‘Tot slot werd de allocatie vastgoed voor 2023 verhoogd naar 7%.’

Mediahuis Nederland

Mediahuis Nederland is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 1.215 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2023 1.026 actieve bijdragers en 1.962 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 9%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 116.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is Goldman Sachs AM en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door non external.

Source: Mediahuis Nederland
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer