Mercer: Nederlandse pensioenfondstelsel wereldwijd op tweede plaats

Mercer

24 oktober 2017

Volgens het jaarlijkse Global Pension Index van Mercer staat het Nederlands pensioenstelsel wereldwijd op tweede plaats. Wel scoort het stelsel minder dan vorig jaar. Denemarken scoort nogmaals het hoogst op de ranking.

Global Pension Index
De Global Pension Index keek dit jaar naar de pensioenstelsels van 30 landen. Binnen de analyse worden drie elementen bekeken: toereikendheid, toekomstbestendigheid en integriteit. Onderdelen zoals overheid gefinancierde pensioenen, zelf gespaarde pensioenen, economische groei, overheidsschulden werden ook in dit onderzoek betrokken.

Verlies A-status
Hoewel Nederland op tweede plek is uitgekomen, verliest het toch haar A-status binnen de Index. Dit geldt ook voor koploper Denemarken. Volgens Marc Heemskerk, pensioendeskundige bij Mercer, komt dit vooral door de betrekking van economische groei als nieuwe factor in de ranking. ‘Aan de index is een nieuwe wegingsfactor toegevoegd, namelijk reële economische groei. Deze indicator is mede bepalend voor toekomstige indexatie. Nederland haalt hier niet de maximale score. Opname van deze indicator gaat ten laste van een indicator waar wij wel maximaal scoorden, namelijk de hoogte van het opgebouwde pensioenvermogen in Nederland.’

Daling
Hoewel Nederland bovenaan de ranking staat, scoorde het stelsel minder dan vorig jaar. Qua toekomstbestendigheid daalde Nederland door scheefgroei in ‘de verhouding tussen staatspensioen en aanvullend pensioen betrokken, de verwachte periode dat pensioen moet worden uitgekeerd en de mate waarin ouderen deelnemen aan het arbeidsproces.’

Ook het vertrouwen in het pensioenstelsel en de gedane inspanning tot hervorming, wat wordt gevangen in het kenmerk pensioenintegriteit, daalde licht in Nederland. Alles bij elkaar leidde deze factoren tot een daling van 2017 (78,8) ten opzichte van 2016 (80,1).

Ruimte voor verbetering
Pensioendeskundige Marc Heemskerk ziet voldoende ruimte voor verbetering. “’De voornaamste aanbevelingen in het rapport zijn een grotere arbeidsparticipatie voor ouderen en  meer besparingen voor de oude dag. Hoewel Nederland positief afsteekt tegen de meeste andere landen op deze twee punten, gaan deze aanbevelingen ons land niet voorbij. Het nieuwe regeerakkoord biedt ons land zeker mogelijkheden om in de toekomst naar de nummer 1 positie te stijgen,’

Bron: bericht Mercer, 23 oktober 2017

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer