Metro: Zekerheid over pensioenverhogingen

15 maart 2024

Metro publiceert op zijn website:

We hebben een percentage van 84% afgesproken

Als bestuur van Metro Pensioenfonds zijn wij verheugd je te informeren over de mooie afspraak die we hebben gemaakt met Nationale-Nederlanden:

Het percentage waarmee de pensioenen bij inflatie jaarlijks worden verhoogd, is 84% van de Europese inflatie.

De pensioenen zijn nu veiliggesteld inclusief een ónvoorwaardelijk toeslagverlening

De verzekering door Nationale-Nederlanden biedt ons allemaal de meeste zekerheid voor een goed pensioen in de toekomst. In de online bijeenkomst van 8 februari vertelden we hier meer over. Verder blijft Achmea Pensioenservices de administratie van je pensioen uitvoeren.

Metro

Metro is een OPF met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 633 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 165 actieve bijdragers en 2.133 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 10%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 137.7% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 116.5% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is non external en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door Achmea Pensioenservices.

Source: Metro
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer