Miljoenen voor innovatie door PME pensioenfonds

25 maart 2024

PME en PMT investeren gezamenlijk €100 miljoen in Nederlandse deeptech scale-ups. Deze investering wordt gedaan via een nieuw fonds, genaamd het ‘Strategic Partners Fund’. Het beheer ligt bij Innovation Industries, de Nederlandse deeptech investeerder waarin PME in eerdere financieringsrondes al €175 miljoen heeft belegd.

PME heeft veel ervaring opgebouwd in de innovatieve sector. Het fonds is een van de grondleggers van Innovations Industries. Dat daarna met succes ook de belangstelling van andere beleggers wist te trekken en is uitgegroeid tot een half miljard euro. Daarmee investeert het in enkele tientallen veelbelovende startups en scale-ups. Belangrijk voor PME en de metaal en techindustrie, want deze bieden oplossingen voor de grote technische uitdagingen van deze tijd.

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer PME: “Het Strategic Partners Fund is de volgende bouwsteen in onze innovatiestrategie. PME vindt het investeren in deeptech scale-ups van Nederlandse bodem belangrijk omdat zij moeten opboksen tegen concurrenten met diepe internationale zakken. Op deze manier weten we onze toekomstmakers te behouden en versterken. Zij zijn van wezenlijk belang voor het concurrentievermogen van Nederland. Durfkapitaal is belangrijk voor de deeptech sector om deze bedrijven tot wasdom te laten komen.”

Deeptech-bedrijven hebben vaak moeite om financiering te vinden voor een laatste groeispurt. Vanwege de hoge mate van technische complexiteit van dit soort bedrijven en langere tijdlijnen voor marktacceptatie, is er nog onvoldoende kapitaal beschikbaar in de markt. Om aan die impasse een einde te maken, zijn PME en PMT in partnership met Innovation Industries tot dit initiatief gekomen. De pensioenfondsen beleggen ieder €50 miljoen in het Strategic Partners Fund. Deze investeringen trekken talent aan en bevorderen de groei van hoogwaardige banen, waardoor Nederland zich kan positioneren als een leider in duurzame ontwikkeling.

Het Strategic Partners Fund heeft aangekondigd dat een eerste investering van €20 miljoen zal worden gedaan in het Eindhovense fotonica bedrijf, EFFECT Photonics. Deze investering zal EFFECT Photonics in staat stellen om hun activiteiten uit te breiden en hun positie als toonaangevende speler op het gebied van fotonica verder te versterken.

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 82.677 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 430.112 actieve bijdragers en 245.407 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 11%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 109.9% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.8% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door PGGM.

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds

Metalektro, bedrijfstakpensioenfonds is een BPFv met eind Q4 2023 een belegd vermogen van € 54.287 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2022 174.425 actieve bijdragers en 168.054 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2023 een rendement van 10%.

Eind Q4 2023 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 113.3% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 118.9% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door TKP.

Source: PME
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer