Minister Koolmees: carve out mogelijke optie bij hervorming pensioenstelsel

carve out

12 december 2017

De mogelijkheid tot carve out zou meer maatwerk mogelijk moeten maken voor het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Zo volgt uit een reactie van minister Koolmees (Sociale Zaken) naar aanleiding van vragen vanuit de Tweede Kamer. De minister ziet een carve out als onderdeel van een mogelijke route naar een nieuw Nederlands pensioenstelsel.

Carve out

Een carve out is de overdracht van een deel van de pensioenverplichtingen naar een andere uitvoerder, meestal een verzekeraar. Het idee is dat, wanneer bijvoorbeeld de rechten van gepensioneerden worden overgedragen, het pensioenfonds een meer risicovol beleggingsbeleid kan voeren ten voordele van haar jongere deelnemers: gepensioneerden hebben meer behoefte aan zekerheid, terwijl voor jongeren het juist aantrekkelijker kan zijn meer risicovol te beleggen.

In zijn reactie verwijst de minister naar een eerdere reactie van zijn voorganger Klijnsma. Zij wees de Tweede Kamer er toentertijd op dat een carve out voordeling kan zijn, maar dat er wel degelijk risico’s aan verbonden zijn.

Nadelen en risico’s

De mogelijkheid tot een carve out zou bijvoorbeeld de solidariteit doorbreken. Gepensioneerden zouden bijvoorbeeld na een carve out indexatie kunnen mislopen. Nadelen voor achterblijvers zou bijvoorbeeld lagere indexatie kunnen zijn, of bijvoorbeeld hogere kortingen.

De voordelen van een carve out zijn dus afhankelijk van de omstandigheden van het geval, volgens de minister. In zijn reactie wijst hij specifiek naar de heersende omstandigheden bij de overdragende en de ontvangende pensioenuitvoerder, en de voorwaarden van een potentiele overdracht.

Nieuwe pensioenstelsel

De minister ziet wel mogelijkheden voor een opdeling in actieve/gewezen deelnemers en gepensioneerden als onderdeel van de beoogde hervormingen van het Nederlands pensioenstelsel.

Zo’n route betekent dat het collectieve beschikbare pensioenvermogen zal moeten verdeeld tussen bepaalde deelnemersgroepen. Koolmees merkt op dat de Pensioenwet in zijn huidige vorm geen kader geeft voor de waardering welk deel van dit vermogen aan welke deelnemer(groep) hoort. De minister acht zo’n wettelijk kader nodig voordat wordt overgegaan tot een carve out, om zo herverdelingseffecten tussen populaties te voorkomen.

Bron: reactie Koolmees, 11 december 2017

 

[button style=”e.g. solid, border” size=”e.g. small, medium, big” link=”http://eepurl.com/c7jg5z” target=””] Meld u hier aan voor onze dagelijkse nieuwsupdate[/button]
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer