MN | Vanaf maart 2023 zijn de pensioenaanspraken en -uitkeringen administratief ondergebracht bij PMT

12 april 2023

MN publiceert op zijn website:

Met het formele bestuursbesluit op 20 december 2022 voor de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN, is de overgang van het fonds naar PMT een feit. In maart 2023 zijn de pensioenaanspraken en -uitkeringen administratief ondergebracht bij PMT. Daarmee is Pensioenfonds MN nu officieel ‘in liquidatie’ (Pf MN i.l.).

Met ingang van 1 maart 2023 is de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds MN naar PMT volledig afgerond en hebben wij onze administratie overgedragen.

Metaal en Techniek

Metaal en Techniek is een BPFv met eind Q4 2022 een belegd vermogen van € 75.311 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 2021 423.945 actieve bijdragers en 240.866 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q4 2022 een rendement van 0%.

Eind Q4 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 108.1% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 121.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is MN en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door MN.

Mn Services

Mn Services is een OPF met eind Q3 2022 een belegd vermogen van € 391 miljoen waarvan 0% herverzekerd en 0% voor risico deelnemer.

Het fonds heeft een deelnemersbestand met in 0 0 actieve bijdragers en 0 pensioengerechtigden. De beleggingen voor risico pensioenfonds hadden in Q3 2022 een rendement van -6%.

Eind Q3 2022 had het fonds een beleidsdekkingsgraad van 102.8% terwijl de vereiste dekkingsgraad op dat moment 119.0% bedroeg. De fiduciair manager van het fonds is en de pensioenadministratie wordt uitgevoerd door .

Source: MN
Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer