MN wil groeien in markt voor fiduciair vermogensbeheer, AuM stijgt naar € 129 miljard in 2017

30 mei 2018

MN publiceert in het onlangs verschenen jaarverslag 2017:

“MN heeft in haar strategie opgenomen dat zij wil groeien in de markt voor fiduciair vermogensbeheer. De deur staat nadrukkelijk weer open voor nieuwe klanten. De openstelling voor nieuwe klanten komt voort uit de wens van MN en haar aandeelhouders om een rol te spelen bij de verwachte consolidatie van pensioenfondsen in de maakindustrie en de maritieme/transportsector. Consolidatie kan tevens verlopen door aansluiting bij de bestaande opdrachtgevers van MN.”

Verder publiceert MN in het jaarverslag 2017:

“MN was jarenlang niet actief op zoek naar nieuwe vermogensbeheerklanten, maar in 2017 hebben wij de deur weer open gezet. MN is in de markt met een aantrekkelijke propositie voor fiduciaire dienstverlening voor fondsen uit de maakindustrie en maritieme sector. We willen helpen bij consolidatie en schaalvoordelen behalen voor de deelnemers. Dat doen we met onze eigen beleggingsovertuigingen in de hand. We richten ons namens opdrachtgevers op het behalen van overrendement, waarbij we veel tijd steken in het opstellen van een beleggingsstrategie voor het fonds. We bieden oplossingen aan die daarop zijn afgestemd.”

Over de bedrijfsopbrengsten publiceert MN in het jaarverslag 2017:

“Het jaar 2017 is het eerste jaar dat MN met vaste tarieven voor haar grootste opdrachtgevers gewerkt heeft. De bedrijfsopbrengsten in 2017 bedragen € 189,6 miljoen en deze zijn ten opzichte van 2016 met € 17,8 miljoen afgenomen. Gecorrigeerd voor de eenmalige bijdrage in 2016 van de opdrachtgevers PMT, PME en Koopvaardij aan de kosten van het veranderprogramma MN3.0 en transitie ad € 12,9 miljoen, komen de bedrijfsopbrengsten € 4,9 miljoen lager uit ten opzichte van 2016. Dit wordt met name verklaard door lagere projectopbrengsten in 2017 dan in 2016. Het beheerd vermogen is met € 5,4 miljard toegenomen naar € 129 miljard als gevolg van rendementen op het beheerd vermogen en ondanks het vertrek van enkele klanten.”

 

Lees verder via de bron: bronbericht op website

Multiple reports with cicle diagram and text

Over Exelerating

Het Exelerating platform helpt u om inzicht te krijgen in meer dan € 6.000 miljard Europees institutioneel belegd vermogen. Wij doen dit door duizenden openbare bronnen van institutionele beleggers te volgen en te analyseren.

Lees meer